ПРАЦЮЄМО У ЗВИЧАЙНОМУ РЕЖИМІ  Phone ,     E-mail     Адреса   

Розгляд апеляцій та скарг

Просмотров: 6552

Порядок подання апеляції

Апеляція повинна подаватися у письмовій формі на ім‘я генерального директора ДП “Одесастандартметрологія” протягом 10 днів після отримання замовником (апелянтом) рішення або інформації про дії, які замовник бажає оскаржити.

 

Порядок розгляду апеляцій

 1. Зареєстрована у встановленому порядку апеляція та матеріали, які надійшли разом з нею, передаються апеляційній комісії ДП "Одесастандартметрологія" (надалі - комісія).
 2. Комісія розглядає апеляцію у термін не пізніше одного місяця після її реєстрації.
  Зацікавлені сторони сповіщаються про розгляд апеляції в письмовому вигляді з передбаченим порядком денним.
 3. Головує на засіданнях комісії її голова. У разі відсутності голови комісії його обов‘язки виконує заступник.
 4. Під час розгляду апеляції апелянт (його представники), а також представники ДП “Одесастандартметрологія” мають право виступати, задавати питання, давати відповіді, робити заяви, коментувати факти, що викладені в наданих документах і матеріалах. Обговорення може проводитись листуванням.
 5. Обговорення результатів розгляду апеляції проводиться на закритому засіданні комісії тільки її членами у складі, достатньому для прийняття відповідного рішення (не менш двох третин складу комісії).
 6. Протоколи засідань комісії повинні чітко і стисло описувати суть апеляції, зміст усіх запитань, відповідей і виступів.
 7. За результатами обговорення та розгляду апеляції комісією виноситься рішення, яке приймається на закритому засіданні більшістю голосів.
  Якщо комісія визнає дії або рішення ДП “Одесастандартметрологія” неправомірними, то вона приймає рішення про обґрунтованість апеляції і рекомендує ДП “Одесастандарт-метрологія” усунути допущене порушення та скасувати прийняте ним рішення.
  Якщо комісія визнає дії або рішення ДП “Одесастандартметрологія” правомірними, то вона приймає рішення про відмову заявнику у задоволенні апеляції.
 8. Рішення комісії підписується головою комісії і всіма її членами.
 9. Рішення комісії письмово доводиться до сторін, які брали участь у розгляді апеляції.
 10. При незгоді з рішенням апеляційної комісії, Заявник має право звернутися до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності. Рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності може бути оскаржене в судовому порядку згідно з законодавством.
 11. Протоколи засідань комісії та відповідні рішення залишаються в ДП “Одеса-стандартметрологія” протягом десяти років.
 12. Витрати, пов‘язані з розглядом апеляції, несе кожна із сторін.

 

Порядок розгляду скарг

 1. Після отримання скарги уповноважений персонал ДП «Одесастандартметрологія» перевіряє, чи стосується скарга діяльності, яка стосується ДП «Одесастандартметрологія». Якщо скарга стосується замовника ДП «Одесастандартметрологія», враховуються результати робіт з аудиту, нагляду, інспекційного контролю, іншої перевірки, здійсненої замовнику. Скарга також передається замовнику ДП «Одесастандартметрологія» для здійснення діяльності щодо її розгляду та інформування ДП «Одесастандартметрологія» про результати цього розгляду, здійсненні коригування та коригувальні дії.
 2. Отримана від замовника інформація щодо розгляду скарги критично розглядаються та ухвалюється особою, яка раніше не мала стосунку до предмету скарги.
 3. ДП «Одесастандартметрологія» інформує скаржника щодо процесу розгляду скарги, а також його результатів.
 4. ДП «Одесастандартметрологія» разом із скаржником та замовником визначають необхідність та об’єм розголошення предмета скарги та зроблені щодо неї висновки.
Напишіть нам
ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК
Отримайте відповіді на Ваші запитання, заповнивши наведену нижче форму. Також будемо вдячні Вам за будь-які зауваження та пропозиції щодо оптимізації роботи підприємства.

ДП "Одесастандартметрологія" не має контрольно-наглядових повноважень.
Прохання зі скаргами на якість товарів, робіт і послуг звертатись до ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області