ПРАЦЮЄМО У ЗВИЧАЙНОМУ РЕЖИМІ  Phone ,     E-mail     Адреса   

Метрологічні послуги

Просмотров: 31407
Про метрологію та вимірювання

Метрологія - наука про вимірювання і їх застосування.

Вимірювання важливі практично в усіх аспектах людської діяльності, оскільки вони використовуються скрізь, починаючи від контролю стану довкілля, забезпечення захисту життя і здоров'я громадян, контролю якості і безпеки харчових і лікарських засобів, умов праці, безпеки дорожнього руху і технічного стану транспортних засобів, топографо-геодезичних, картографічних і гідрометеорологічних робіт, робіт, пов'язаних з визначенням параметрів будов, споруд і території забудови, нарахування суми податків і зборів, а також торгово-комерційних операцій і розрахунків, у тому числі при надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв‘язку, постачання і/або споживання електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів і т. д.

Вимірювання допомагають забезпечити надійність і безпеку літаків, потягів і інших видів транспорту. В медицині - дози лікувального опромінювання визначаються також за допомогою метрології.


Про метрологічне забезпечення діяльності підприємства

Завданнями метрологічного забезпечення діяльності будь-якого підприємства є:

• підвищення якості продукції (послуг) і ефективності виробництва, використання матеріальних цінностей і енергетичних ресурсів
• забезпечення достовірного обліку продукції, що випускається
• забезпечення єдності вимірювань в певній сфері діяльності
• здійснення аналізу стану вимірювань на всіх стадіях розробки і виготовлення продукції (надання послуг)
• узагальнення результатів аналізу і оцінка стану засобів вимірювальної техніки, їх ремонту і використання, забезпечення єдності вимірювань для розробки і виробництва продукції (надання послуг)
• визначення необхідної номенклатури засобів вимірювальної техніки і їх застосування з метою ефективного контролю технологічних процесів і характеристик готовий продукція (послуги, що надається)
• проведення моніторингу причин виготовлення неякісної продукції (надання неякісної послуги), що не відповідає метрологічним вимогам.

Метрологічне забезпечення вимірювань відрізняється унікальними можливостями отримання кількісної інформації про матеріальні і енергетичні ресурси, якість матеріалів і сировини, про стан довкілля, про безпеку і охорону здоров'я людей і, відповідно, про якість процесів і продукції, надаючи інформацію про стан керованих об‘єктів на основі вимірювання їх характеристик.

Кінцева мета метрологічного забезпечення - звести до раціонального мінімуму можливість ухвалення помилкових рішень за результатами вимірювань, випробувань і контролю сировини, матеріалів, виробів і процесів. Для досягнення цієї мети потрібне комплексне рішення усіх завдань метрологічного забезпечення.


Державне підприємство «Одесастандартметрологія» є регіональним центром стандартизації, метрології та сертифікації, має велику нормативну та сучасну технічну базу, кваліфікованих фахівців, пропонує широкий спектр послуг з метрологічного забезпечення Вашого виробництва, відповідно до наділених повноважень.

Наші повноваження в сфері метрології

ДП «Одесастандартметрологія» надаються наступні метрологічні послуги:
• розробка та валідація методик виконання вимірювань (МВВ)
• вимірювання, що виконуються у відповідності з методиками виконання вимірювань, у тому числі і контроль вихідних параметрів апаратури медичного призначення
• оцінювання стану системи вимірювань
• метрологічна експертиза документації
• перевірка метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки.

Підрозділи метрологічного центру ДП «Одесастандартметрологія»:

Ми раді співпраці з Вами!
Співпраця з нами – це запорука якісного виконання робіт!

Напишіть нам
ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК
Отримайте відповіді на Ваші запитання, заповнивши наведену нижче форму. Також будемо вдячні Вам за будь-які зауваження та пропозиції щодо оптимізації роботи підприємства.

ДП "Одесастандартметрологія" не має контрольно-наглядових повноважень.
Прохання зі скаргами на якість товарів, робіт і послуг звертатись до ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області