ПРАЦЮЄМО У ЗВИЧАЙНОМУ РЕЖИМІ  Phone ,     E-mail     Адреса   

Сертифікація систем менеджменту

Просмотров: 15319

На базі ДП «Одесастандартметрологія» функціонує Відділ сертифікації систем менеджменту, який надає послуги з сертифікації систем менеджменту на відповідність міжнародним стандартам.

Стандарт ISO 9001 являє собою одну з моделей управління діяльністю організації з метою забезпечення її результативності. Відділ сертифікації систем менеджменту допоможе вдосконалити системи управління якістю, що, в свою чергу, буде сприяти організаціям у підвищенні корпоративної культури і збільшенню прибутку, а співробітники зможуть усвідомити необхідність постійного вдосконалення.

Слід зазначити, що згідно з Критеріями акредитації закладів охорони здоров'я (зміни від 20.12.2013, Наказ Міністерства охорони здоров'я №1116), установи, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, можуть отримати вищу категорію тільки при наявності Сертифіката про відповідність системи управління якістю вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 "Системи управління якістю".

Отримання Сертифікату системи управління якістю ISO 9001 в ДП «Одесастандарметрологія» сприятиме розвитку і підвищенню ефективності Вашої організації. Більш детальна інформація, а також Бланк заявки та Перелік необхідних документів:

Сертифікація систем управління якістю ISO 9001

Стандарти ISO 14001 ставлять за мету досягнення відразу кількох суспільно-важливих завдань, так, їх застосування допоможе підприємствам і організаціям: реалізувати обов'язкові вимоги екологічного законодавства України; створити екологічно безпечні виробництва, процеси та обладнання; підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції; усунути технічні бар'єри в міжнародній торгівлі. Реалізація зазначених завдань допоможе зробити Ваше виробництво не тільки екологічно дружнім, а й принесе значний прибуток. Більш детальна інформація про Сертифікацію систем екологічного управління (стандарт ISO серії 14001), а також Бланк заявки та Перелік необхідних документів:

Сертифікація систем екологічного керування ISO 14001

Безпека продуктів харчування - питання, яке цікавить не тільки споживачів, але і виробників. У світовій практиці Сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) ISO 22000 є найбільш надійним захисником від різних небезпек, присутніх в харчовій продукції. Ця сертифікація є добровільною і свідчить про надійність продукції, що випускається підприємством або організацією, що, в свою чергу, може гарантувати довіру з боку споживачів і партнерів.

Нагадуємо Вам, що згідно ст.20 Закону України «про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» підприємства, які займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів, зобов'язані розробити, впровадити і застосовувати чинні процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів і контролю у критичних точках (НАССР).

Також нагадуємо, що законодавством встановлені перехідні періоди для впровадження системи НАССР. Підприємства, що здійснюють діяльність з харчовими продуктами, в складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження повинні ввести систему НАССР до 20 вересня 2017 року. Підприємства, що здійснюють діяльність з харчовими продуктами, в складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження - до 20 вересня 2018 року, малі підприємства - до 20 вересня 2019 року.

Ми готові донести до Вас досвід передових підприємств і сучасні тенденції в сфері управління безпекою харчових продуктів. Детальну інформацію з даної послуги Ви можете переглянути за посиланням нижче:

Сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів (HACCP) ISO 22000

Сертифікація систем управління охороною здоров'я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT)

Додаткові послуги (системи управління)

Витяг з порядку проведення робіт по сертифікації систем управління

ДП «Одесастандартметрологія» звертає увагу організацій:

Система управління якістю організації будується з урахуванням головної умови, згідно з якою необхідно організувати діяльність так, щоб тримати під контролем усі технічні, адміністративні та людські чинники (ресурси), які впливають на якість продукції і послуг. Управління якістю має бути орієнтоване на виявлення, скорочення, усунення, а головне, своєчасне запобігання випуску продукції незадовільної якості.

У будь-якій системі можна виділити окремі частини, які виконують деякі функції і взаємодіють один з одним. Будь-яку систему можна розглянути як елемент (компонент) більшої системи - надсістеми, або суперсистеми.

Одним з ключових принципів побудови системи управління (менеджменту) якості є процесний підхід: діяльність організації складається з ряду взаємопов'язаних процесів. При цьому вихідні дані одного процесу є вхідними для наступного. Тому процесний підхід полягає в систематичній діяльності по визначенню процесів, їх послідовності і взаємодії, управління процесами і зв'язками між ними.

Ми пропонуємо Вам розглянути Ваш бізнес як систему. Один з основних принципів, на яких базується система управління якістю і робота нашого Підприємства - орієнтація на споживача!

Ніщо так не підвищує рівень довіри і поваги споживача до підприємства, як якісне управління, яке породжує якісний продукт або послугу!

Ми раді співпраці з Вами!

Напишіть нам
ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК
Отримайте відповіді на Ваші запитання, заповнивши наведену нижче форму. Також будемо вдячні Вам за будь-які зауваження та пропозиції щодо оптимізації роботи підприємства.

ДП "Одесастандартметрологія" не має контрольно-наглядових повноважень.
Прохання зі скаргами на якість товарів, робіт і послуг звертатись до ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області