ПРАЦЮЄМО У ЗВИЧАЙНОМУ РЕЖИМІ  Phone     E-mail     Адреса   

Витяг з порядку проведення робіт з сертифікації систем управління

Просмотров: 4131

Сертифікація СУ проводиться з ініціативи виробника продукції.

Сертифікація СУ проводиться з метою підтвердження відповідності її вимогам, встановленим ДСТУ ISO, для гарантії того, що виробник здатний стабільно випускати продукцію заданої якості, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а виробник уживає всіх заходів щодо запобігання випуску такої продукції на постійній основі.

Процес сертифікації СУ складається з таких етапів:
• розгляд поданої заявки на сертифікацію СУ;
• попередня (заочна) оцінка СУ;
• остаточна перевірка та оцінка СУ (сертифікаційний аудит);
• аналіз інформації, отриманої під час проведення оцінювання, та прийняття рішення щодо сертифікації СУ;
• оформлення та реєстрація сертифікату (при прийняті позитивного рішення щодо сертифікації);
• технічний нагляд за сертифікованою СУ протягом терміну дії сертифіката;
• інформування про результати сертифікації.

 

Рішення щодо надання або відмови у сертифікації, розширення або скорочення сфери сертифікації, призупинення або поновлення сертифікації, скасування сертифікації та надання повторної сертифікації, СУ організації-заявника приймає керівник ООВ, на підставі інформації, зібраної у процесі сертифікації, з урахуванням будь-якої іншої відповідної інформації

ООВ приймає рішення про призупинення дії сертифіката на СУ у разі, якщо протягом установленого терміну вжиттям коригувальних заходів, погоджених з ООВ, організація не може усунути виявлені причини невідповідності та підтвердити це без проведення повторного наглядового аудиту.

ООВ приймає рішення про скасування сертифіката у разі:
• якщо результати технічного нагляду свідчать про принципову невідповідність СУ встановленим вимогам;
• якщо у разі зміни правил сертифікації організація не може забезпечити відповідність новим вимогам;
• не виконання умов призупинення сертифікації;
• якщо організація протягом тривалого часу (більше шести місяців) не виробляє продукцію (не надає послуг);
• якщо організація не виконала свої фінансові зобов'язання перед ООВ;
• наявності офіційного відповідного прохання організації.

 

ООВ підтримує сертифікацію, базуючись на демонстрації того, що клієнт продовжує задовольняти вимоги стандарту на систему управління (менеджменту).

Ресертифікацію (повторну сертифікацію)СУ ООВ проводить в таких випадках:
• подання заявки не менш ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії сертифіката та виконання процедур сертифікації;
• за результатами проведення останнього запланованого технічного нагляду за сертифікованою СУ.

 

Скорочування або розширення галузі сертифікації ООВ здійснює на підставі поданого організацію добровільного запиту.

Напишіть нам
ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК
Отримайте відповіді на Ваші запитання, заповнивши наведену нижче форму. Також будемо вдячні Вам за будь-які зауваження та пропозиції щодо оптимізації роботи підприємства.

ДП "Одесастандартметрологія" не має контрольно-наглядових повноважень.
Прохання зі скаргами на якість товарів, робіт і послуг звертатись до ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області